Privaatsustingimused. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

1. Klient annab Müüjale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Müüja poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada Müüja poolt Kliendile pakutavat teenust. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel: Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel või kaupluses. Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kauduOstu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni.

2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.

3. Müüja võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.

4. Isikuandmete töötlemine ja kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

6 Müüja võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil.

7. OÜ Verdeline (www.teekampaania.ee) on isikuandmete vastutav töötleja. OÜ Verdeline edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

8. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat